Automatické kotly na pelety radu P

Kotly radu P dosahujú účinnosť spaľovania až 95 %. Kotol tvorí zvarenec z oceľových plechov s trubkovnicovým ležatým výmenníkom. Vnútorná stena kotla má hrúbku 5 mm. Horák s automatickým zapaľovaním je umiestnený v spodných dvierkach. Horák obsahuje  2 šnekové dopravníky – prvý  zabezpečuje odber paliva zo zásobníka a druhý ho následne dávkuje do spaľovacej komory – pričom aj premiešava palivo v spaľovacej komore. Premiešavanie umožňuje spaľovať aj menej kvalitné druhy peliet. Elektronická riadiaca jednotka ovláda chod kotla, ktorá má množstvo funkcii – modulácia dávkovania paliva a otáčok ventilátora, ekvitremické riadenie, ovládanie čepadiel, hlásenie nedostaku paliva.

Výhody:

  • vysoká účinnosť a spoľahlivosť
  • ekologické spaľovanie
  • automatické zapaľovanie
  • možnosť pripojenia izbovej jednotky alebo izbového termostatu
  • možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • možnosť spaľovať pelety nižšej kvality – prehrabávanie v horáku
  • jednoduché ovládanie čistenie a údržba
Dokumenty
Galéria